PERMIT KERJA MEMASUKI RUANG TERKURUNG

DIPERIKSA OLEH PENYELIA KONTRAKTOR

   

DISEMAK DAN DISAHKAN OLEH KETUA JABATAN / PEGAWAI KESELAMATAN KESIHATAN PEKERJAAN

   

PENUTUPAN PERMIT RUANG TERKURUNG

 

NAMA PEGAWAI / PEKERJA / PELAWAT KERJA RUANG TERKURUNG
1 2 3 4 5 6

   

PARAS OKSIGENPARAS KARBON MONOKSIDAPARAS GAS MUDAH TERBAKARPARAS GAS MUDAH TERBAKAR SPESIFIK YANG LAINKAWASAN KERJA TELAH DIKUNCIPERMIT TELAH DITAMATKAN