PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMIT KERJA

DAFTAR PERMIT KERJA MELIBATKAN KERJA TEMPAT TINGGI (HIGH WORK)

SENARAI SEMAK KEPERLUAN KERJA MELIBATKAN KETINGGIAN

BILANGAN PENERANGAN YA TIDAK CATATAN
1 PENERANGAN DAN LATIHAN KESELAMATAN KERJA DI TEMPAT TINGGI DIADAKAN UNTUK PEKERJA YANG BERKAITAN
2 TANGGA DAN TANGGA MUDAH ALIH DIPASANG DENGAN KEMAS DAN DISELENGGARA DENGAN BAIK
3 TEMPAT KERJA TERMASUK LALUAN TURUN NAIK TELAH DIASINGKAN DARIPADA ORANG YANG TIDAK BERKAITAN DAN DIPASANG PAPAN TANDA AMARAN
4 MESIN PENGANGKUT BERADA DALAM KEADAAN SELAMAT UNTUK DIGUNAKAN
5 SEMUA LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN YANG MUNASABAH BAGI MENGELAKKAN KEMALANGAN TERJATUH DARI TEMPAT TINGGI DIADAKAN DI KAWASAN TAPAK
6 PENGGUNAAN PPE SEPERTI SAFETY HELMET, SAFETY SHOES, SAFETY HARNESS
7 JIKA SCAFFOLDING / PERANCAH DIGUNAKAN, PERLU DIDIRIKAN OLEH ORANG YANG KOMPITEN DAN SELAMAT UNTUK DIGUNAKAN. LAMPIRKAN MAKLUMAT ORANG YANG KOMPITEN BERSAMA PERMIT
8 JIKA MENGGUNAKAN MESIN ANGKAT (SKYLIFT), SILA LAMPIRKAN MAKLUMAT PENGENDALI DAN SALINAN PERMIT SKYLIFT
DIPERIKSA OLEH PENYELIA KONTRAKTOR / KONTRAKTOR UTAMA

Saya dengan ini memperakui bahawa lokasi tersebut di atas serta kawasan persekitarannya telah mematuhi keperluan kerja tempat tinggi & selamat untuk bekerja