PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMIT KERJA

DAFTAR PERMIT KERJA MELIBATKAN SUHU TINGGI DAN BAHAN MUDAH TERBAKAR (HOT WORK)

SENARAI SEMAK KEPERLUAN KERJA MELIBATKAN SUHU TINGGI DAN BAHAN MUDAH TERBAKAR

BILANGAN PENERANGAN YA TIDAK CATATAN
1 KAWASAN PERSEKITARAN BEBAS DARI BAHAN-BAHAN MUDAH TERBAKAR (TERMASUK BAHAN BUANGAN)
2 PEMADAM API MUDAH ALIH & PETUGAS KAWALAN API BERADA DI LOKASI
3 INJAP (FLASHBACK ARRESTOR) DIPASANG PADA SILINDER GAS
4 PENCAHAYAAN & PENGUDARAAN YANG MENCUKUPI DISEDIAKAN
5 PENYEDIAAN BEKAS UNTUK MENYIMPAN ROD KIMPALAN
6 PEKERJA-PEKERJA TELAH MENJALANI LATIHAN PENCEGAHAN / PEMADAMAN KEBAKARAN
7 KAWASAN KERJA TELAH DIPERIKSA DAN BEBAS DARIPADA RISIKO & HAZARD
8 LAIN-LAIN NYATAKAN PADA BAHAGIAN CATATAN DI BAWAH:


DIPERIKSA OLEH PENYELIA KONTRAKTOR / KONTRAKTOR UTAMA

Saya dengan ini memperakui bahawa lokasi tersebut di atas serta kawasan persekitarannya telah dibersihkan sepenuhnya dan bebas daripada bahan-bahan mudah terbakar serta selamat untuk kerja-kerja suhu tinggi.