PERMOHONAN PENDAFTARAN PERMIT KERJA

DAFTAR PERMIT UNTUK KERJA UMUM

SENARAI SEMAK KEPERLUAN KERJA

BILANGAN PENERANGAN YA TIDAK CATATAN
1 KAWASAN KERJA BEBAS DARIPADA SEBARANG HALANGAN / BAHAYA
2 PENCAHAYAAN YANG MENCUKUPI
3 SUMBER TENAGA DIASINGKAN / DIPUTUSKAN SAMBUNGAN JIKA ADA
4 BEKALAN KUASA ELEKTRIK, ELCB, PEMBUMIAN DAN SAMBUNGAN DIPERIKSA
5 PENGGUNAAN PPE SEPERTI SAFETY HELMET, SAFETY SHOES, SAFETY HARNESS
6 PEKERJA-PEKERJA TELAH MENJALANI LATIHAN PENCEGAHAN / PEMADAMAN KEBAKARAN
7 ALAT PEMADAM API DISEDIAKAN UNTUK KERJA PANAS
8 PERALATAN KERJA TELAH DIPERIKSA
9 PAPAN TANDA KESELAMATAN TELAH DIPASANG
10 TAKLIMAT KERJA KEPADA SEMUA PEKERJA
DIPERIKSA OLEH PENYELIA KONTRAKTOR / KONTRAKTOR UTAMA

Saya dengan ini memperakui bahawa lokasi tersebut di atas serta kawasan persekitarannya telah mematuhi keperluan kerja tempat tinggi & selamat untuk bekerja